Splošni pogoji uporabe
spletnih strani zavoda Živi in Zdravi

Opredelitev

Portal Živi in Zdravi je v lasti zavoda Živi in Zdravi, zavoda za spodbujanje celostne skrbi za zdravje, Ljubljana, Dolenjska cesta 160a, 1000 Ljubljana, davčna številka: 13025813**, matična številka: 9357190000, datum ustanovitve: 08.03.2023, ki s portalom upravlja (v nadaljevanju Zavod Živi in Zdravi ali Zavod).

Portal Živi in Zdravi omogoča:

· razvijanje in spodbujanje vzajemnosti in solidarnosti, prostovoljstva in negovanja družbenih vrednot

· ozaveščanje in promocija preventive in skrbi za zdravje telesa, uma in duše in s tem povezanih programov

· predstavljanje ponudnikov komplementarnih zdravstvenih storitev in z njo povezanih dejavnosti v Sloveniji.

Ob prijavi oz. ob registraciji (neposredno preko spletnega portala ali preko katerekoli drugega registracijskega kanala) se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev uporabe spletnih strani in politiko zasebnosti zavoda Živi in Zdravi, ki so veljavni v trenutku prijave oz. registracije. Uporabnik je s prijavo na spletno mesto vsakič znova posebej opozorjen na splošne pogoje in s prijavo potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami splošnih pogojev in sprejema vse navedene pogoje uporabe in politiko zasebnosti. V kolikor se ob prijavi oz. ob registraciji z določbami splošnih pogojev ne strinja, uporaba storitev ni možna.

Pomen izrazov v nadaljevanju:

  • Portal – sta spletni strani www.zivinzdrav.si in www.ziviinzdravi.si in vključuje vse spletne strani znotraj teh domen.

  • Ponudnik – je izvajalec komplementarne ali integrativne zdravstvene storitve, ki je izpolnil obrazec za ponudnike na portalu.

  • Prostovoljec – je fizična oseba, ki je izpolnila vprašalnik za prostovoljce na portalu ali kako drugače kontaktirala Zavod z namenom prostovoljne pomoči.

  • Uporabnik – je vsak obiskovalec portala.

  • Pogoji uporabe – Splošni pogoji uporabe spletnih strani zavoda Živi in Zdravi.

Veljavnost Pogojev uporabe

Ti pogoji uporabe določajo uporabo spletne strani www.zivinzdrav.si. Prosimo, da si pred uporabo spletne strani www.zivinzdrav.si preberete te pogoje uporabe. Z uporabo portala se strinjate s temi pogoji uporabe in potrjujete, da jih boste spoštovali. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da naše spletne strani ne uporabljate. Pogoje uporabe izdaja Zavod in jih lahko kadar koli brez obvestila spremeni. O spremembi pogojev uporabe Zavod seznani Ponudnike, Prostovoljce in Uporabnike z objavo novih pogojev uporabe na portalu. Vsaka uporaba Portala je predmet v tistem trenutku veljavnih pogojev uporabe. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi pogoji uporabe je odgovoren Uporabnik. Z vsakokratnim vstopom na portal Uporabnik soglaša, da je seznanjen z aktualnimi pogoji uporabe ter da jih v celoti sprejema. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer spremembe začnejo veljati od dneva objave dalje.

Omejitev komercialnih namenov uporabe

Portale in spletne strani zavoda Živi in Zdravi smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Predstavitev ponudnikov

Zavod na portalu objavlja seznam in predstavitev ponudnikov komplementarnih in integrativnih zdravstvenih storitev v Sloveniji. Podatki so pridobljeni na podlagi izpolnjenega vprašalnika ponudnika na portalu. Zavod si pridržuje pravico, da po lastni presoji podatke Ponudnika poslane preko spletnega obrazca (t. i. predstavitve Ponudnika) ne umesti na Portal. Če pride do spremembe podatkov Ponudnika, jih je ta dolžan v roku 15 dni od nastanka spremembe sporočiti upravljavcu na spletni naslov info@zivinzdrav.si, ki jih nato ustrezno popravi na Portalu.

Objava na Portalu je za Ponudnike brezplačna, s tem, da morajo Ponudniki v roku 30 dni po objavi svojih podatkov na portalu Živi in zdravi, objaviti povezavo na portal Živi in zdravi (www.zivinzdrav.si) iz spletni strani Ponudnika. V kolikor Ponudnik tega ne stori, lahko Zavod njegovo objavo na portalu Živi in zdravi izbriše.

Omejitev odgovornosti

Zavod Živi in Zdravi ali/in njegovi dobavitelji (kar vključuje tudi zaposlene, prostovoljce in njegove poslovne partnerje) ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. Zavod Živi in Zdravi in/ali njegovi dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Zavod Živi in Zdravi in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnih strani in aplikacij, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na spletnih straneh ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bil zavod Živi in Zdravi ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če ste s katerim koli delom portala, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portalov oz. spletnih strani zavoda Živi in Zdravi ne uporabljate več.

Informacije, nasveti in recepti objavljeni na spletnih portalih, se izvajajo na uporabnikovo lastno odgovornost. Zavod Živi in Zdravi ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ali poškodbe, ki bi lahko nastale pri izdelovanju in uporabi le-teh.

Morebitna mnenja, ki so izražena v prispevkih, ki so objavljeni na spletnih straneh so mnenja avtorjev prispevkov in ne mnenja uredništva portala Zavod Živi in Zdravi, ki ne prevzema odgovornosti zanje. Besedila so delo avtorjev in ni nujno, da predstavljajo ideje ali prepričanja uredništva Zavoda Živi in Zdravi.

Avtorji ne dajejo medicinskih nasvetov in ne svetujejo uporabe ali opustitve katerega koli zdravila brez posveta z lečečim zdravnikom. Vse navedene podatke in priporočila v prispevkih in člankih bralec uporablja na lastno odgovornost. Nasveti ne morejo nadomestiti strokovne pomoči zdravnika ali terapevta, in če niste prepričani, za kakšno težavo gre, se prej posvetujte z njima.

Namen portala je le informiranje uporabnikov. Pred uporabo kakršnihkoli nasvetov ali metod naj se uporabniki posvetujejo z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zavod ne prevzema odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnost podatkov seznama ponudnikov komplementarnih in integrativnih zdravstvenih storitev. Zavod lahko kadar koli spremeni, odstrani ali doda podatke na seznam ponudnikov, brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za posledice takih sprememb. Seznam ponudnikov komplementarnih in integrativnih zdravstvenih storitev je zgolj informativne narave in Zavod ne podpira nobenega ponudnika ali daje nikakršne izjave ali jamstva v zvezi s seznamom ponudnikov komplementarnih in integrativnih zdravstvenih storitev ali s storitvami, ki jih ti lahko nudijo.

Zavod ne odgovarja za vsebino ponudbe, ki jo navede ponudnik in je v njegovi predstavitvi objavljena na portalu. Ponudnik se z oddajo obrazca na portalu strinja z objavljeno vsebino svoje spletne predstavitve in zanjo odgovarja sam. Za resničnost in pravilnost njihove vsebine ter skladnost z veljavno zakonodajo je odgovoren ponudnik. Zavod ni zavezan k preverjanju vsebine in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja.

Portal bo praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Zavod pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov brez vnaprejšnjega opozorila. Zavod se bo trudil zagotavljati neprestano delovanje portala, vendar ne odgovarja za obdobja nedelovanje portala, ki bi z nedelovanjem povzročila škodo uporabnikom ali ponudnikom. Zavod tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe, vključno s poškodbami zaradi virusov, računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije ali naprave, s katero je mogoče dostopati do portala, zaradi kakršnekoli njegove uporabe. Uporabnik mora sam poskrbeti za ustrezno zaščito pred vdori in virusi.

Kadar povezave na portalu vodijo do spletnih strani izven portala, te strani niso pod nadzorom in upravljanjem Zavoda. Zato slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov, posredovanih na te spletne strani. Te povezave uporabnikom lahko služijo le kot pomoč in vključitev povezav na portal ne pomeni odobravanja portala za te strani ali kakršne koli povezave z upravljavci teh strani.

Uporabniški račun srečališč

Za objavljanje kontaktnih podatkov srečališča ter novic in dogodkov iz posameznega srečališča na portalu Živi in Zdravi mora koordinator srečališča opraviti vpis oziroma t. i. registracijo, pri kateri mora posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun srečališč in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev ti podatki pravilni in ažurni.

Koordinator srečališča je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo svojega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjuje svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti zavod Živi in Zdravi, ki ne odgovarja za nikakršno izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe računa ali gesla srečališča.

Zavod Živi in Zdravi ne sprejema nikakršne pravne odgovornosti ali jamstva v zvezi z objavljenimi fotografijami ali drugimi gradivi, ki jih iz srečališč na portalu Živi in Zdravi objavljajo koordinatorji srečališč. Na izbiro fotografij in drugih gradiv ter vsebino objave Zavod nima vpliva.

Varstvo osebnih podatkov

Pridobljene kontaktne podatke uporabnika, prostovoljca ali ponudnika lahko Zavod uporablja tudi za obveščanje o novostih, storitvah, posredovanju nasvetov za zdravo življenje in posredovanje drugih aktivnosti in informacij, ki so lahko uporabni in koristni uporabniku, prostovoljcu ali ponudniku. V vsakem takšnem poslanem sporočilu ima prejemnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil. Pridobljeni kontaktni podatki se hranijo trajno oziroma do preklica s strani uporabnika, prostovoljca ali ponudnika. Zavod se zavezuje zbrane osebne podatke varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Vse spremembe podatkov in druge zahteve se lahko javijo s strani uporabnika, prostovoljca ali ponudnika na elektronski naslov info@zivinzdrav.si. Na zahtevo uporabnika, prostovoljca ali ponudnika jim mora Zavod nemudoma posredovati podatke, ki se nanašajo nanje in jih lahko zahtevajo na podlagi veljavne zakonodaje.

Spletna stran uporablja piškotke, o čemer so uporabniki posebej obveščeni ob prihodu na portal. Piškotki so alfa numerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. Uporabljamo jih izključno za vašo identifikacijo, tako da vam ni treba ponovno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani ter za statistične namene. Na portalu so integrirani tudi vtičniki za družabna omrežja. Avtomatsko na portalu beležimo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi z uporabniki in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Takšne informacije uporabljamo za interne raziskave. Tako lahko izboljšamo naše storitve in vašo uporabniško izkušnjo. Namenjene so tudi za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so npr. demografski podatki, nazivi spletnih strani, s katerih se prihaja na portal, uporabljen spletni brskalnik, trenuten IP naslov osebnega računalnika in drugi.

Podrobnejše informacije o varovanju podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Uporabniška podpora

Zavod Živi in Zdravi ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve portala na samem portalu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete na elektronski naslov: info@zivinzdrav.si

Kopiranje in razmnoževanje vsebine

Vsa gradiva objavljena na spletnih straneh zavoda Živi in zdravi so avtorsko zaščitena. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje novic, člankov in informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje ali razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem izdajatelja in z vključeno povezavo na našo spletno stran.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali zavodu Živi in Zdravi. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala,

računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: info@zivinzdrav.si.

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina portalov in spletnih strani zavoda Živi in Zdravi je avtorsko delo zavoda Živi in Zdravi, ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane.

Vsebina Portala kot so besedila, grafike, slike logotipov, multimedijske vsebine in izvorna koda so last Zavoda. Poleg lastnih fotografij so nekateri grafični elementi uporabljeni od spletnih ponudnikov slik. Če menite, da vsebina na portalu krši avtorske pravice nas o tem obvestite. Zavod si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Kakršna koli uporaba zunaj meja zakonodaje je brez dovoljenja nedovoljena in kazniva. To velja predvsem za kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij, prevajanje in elektronsko obdelavo vsebine Portala brez dovoljenja. Prepovedano je posnemanje Portala in izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki bi lahko škodovale ugledu, delovanju, uporabi Portala ali Zavoda. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s Portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s Portalom, razen za spletne iskalnike oz. če ni to izrecno dogovorjeno z Zavodom. Za vsako komercialno rabo Portala je potreben predhoden dogovor z Zavodom. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali kako drugače nekomercialne namene pod pogojem, da se upošteva avtorske pravice. V primeru dovoljene uporabe vsebin Portala se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic ter druga obvestila in opozorila, uporaba vsebin pa ne sme biti objavljena na straneh z nezakonito in nemoralno vsebino. Za ustrezno označbo je treba navesti spletno povezavo portala: www.zivinzdrav.si.

Zavod Živi in Zdravi ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s spletnimi stranmi, vključno s podpornimi spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Vsebine, ki jih na Portalu objavijo ponudniki (besedilne predstavitve, povezave, slike, skice, drugi grafični elementi, kontaktni podatki), so v njihovi lasti in niso neposredno predmet teh pogojev uporabe. Zanje veljajo pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki.

S posredovanjem vsebin na Portal ponudnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine v okviru portala, skladno s temi pogoji uporabe.

Reševanje sporov

Vsak uporabnik se je z vprašanji, pripombami in pritožbami, ki se nanašajo na uporabo strani dolžan najprej obrniti na Zavod. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. V primeru spora med Uporabniki, Prostovoljci, Ponudniki in Zavodom, se bo skušalo spor reševati po mirni poti.

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim portalom, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Zavod Živi in zdravi lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice zavoda Živi in Zdravi, da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo spletnih strani/portalov ali informacij, danih ali pridobljenih pri zavodu Živi in Zdravi, ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja spletnih strani. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in zavodom Živi in Zdravi glede na storitve portala, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in zavodom Živi in Zdravi glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Zavod Živi in Zdravi, v Ljubljani 11. 12. 2023

© 2023 Zavod Živi in zdravi. Vse pravice pridržane!
grp
Hvala, ker ste izpolnili obrazec. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.
grp
Vabimo vas k sodelovanju in povezovanju.