Načrt razvoja srečališč

PEOPLE’S HEALTH ALLIANCE (PHA) Ljudska naveza za zdravje

Health Hub Blueprint
Načrt zdravstvenih srečališč

april 2022

1. Kdo smo Ljudska naveza za zdravje (PHA) in kakšna je naša vizija?
PHA je bila ustanovljena februarja 2022 s strani skupine podobno mislečih ljudi, ki je prepoznala nujo po integrativnem pristopu k zdravju. Zdravje pojmujemo ne le kot fizično zdravje, ampak tudi duševno zdravje in splošno dobro stanje človeka. Ta naš pristop vidimo tudi kot nekakšen podporni zaledni sistem razpadajočega sistema javnega zdravstva, predvsem na primarni ravni.

Smo običajni ljudje z bogatim znanjem in z vizijo, da posamezniku povrnemo svobodo izbire načina skrbi za svoje zdravje, zato načrtujemo podporo in opolnomočenje lokalnih skupnosti, da same poskrbijo za potrebe svojih prebivalcev.

2. Kaj je poslanstvo PHA?
PHA bo nudila podporo lokalnim skupnostim in tako olajšala ustanovitev in organsko rast med seboj povezanih ljudskih iniciativ. Le-te naj bi spodbujale osebno odgovornost za zdravje in na različne načine zagotavljale ljudem možnost izbire in delovanja na področju skrbi za zdravje. Skozi udejstvovanje tako izvajalcev kot tudi uporabnikov, bomo razvijali in podpirali programe raznih izobraževanj in iskali rešitve preko povezanosti z mnogimi zunanjimi partnerji.

Naše etične vrednote so transparentnost delovanja in iskrenost. Moralno smo zavezani vrnitvi svobodne izbire skrbi za zdravje posamezniku in opolnomočenju lokalne skupnosti.

Dolgoročno bomo delovali na razvoju zdravstvenega izobraževanja in osvajanju znanj s tega področja, na ustanavljanju zdravstvenih srečališč lokalnih skupnosti, na integraciji vseh razpoložljivih pristopov za ohranjanje zdravja in zdravljenja. Še posebej bomo podpirali področje prehrane in drugih metod preprečevanja bolezni in zmanjševanja potreb po farmacevtskih izdelkih.

Zagnali bomo podporne projekte, ki bodo “pokrivali” vsa področja zdravja in ti projekti bodo vodeni s strani posameznikov znotraj vsake od lokalnih skupnosti.

3. Zakaj potrebujemo zdravstvena srečališča?
Priče smo pospešenemu razkrajanju javnega, še posebej primarnega, zdravstva (britanski NHS op. p.) v Veliki Britaniji, zato menimo, da je PHA trenutno ena od najpomembnejših iniciativ na področju zdravja, če se želimo izogniti oz. zmanjšati bodoče trpljenje ljudi po vsej Veliki Britaniji. Menimo, da je ljudem potrebno omogočiti dostop do zdravljenja, podpreti programe za preprečevanje bolezni in ohranjanja zdravja in vpeljati programe celostne skrbi za zdravje. S tem sočasno omogočamo povrnitev svobodne izbire tako pacientom, kot zdravnikom / zdravilcem.

Številni med nami smo veseli priložnosti vrnitve k bolj naravnemu življenjskemu slogu in skrbi za zdravje, v katerem je poudarek na preprečevanju bolezni in večplastnemu zdravljenju.
V naši družbi smo počasi oddrseli v stanje izredne odtujenosti drug od drugega, kar pušča vse večje posledice na duševnem zdravju posameznika, še posebej na področju čustvene inteligence in sposobnosti empatije. Zdravstvena srečališča bodo medtem, ko poteka njihova osnovna dejavnost ponujanja multidisciplinarnih pristopov ohranjanja zdravja, tudi prostor ponovnega medsebojnega povezovanja in medsebojne podpore.

Vabimo VSE člane skupnosti, da se vključijo in se nam odprtega uma in srca pridružijo pri začetku snovanja nečesa novega. Odprti bomo za nove ideje in za individualno in skupinsko ustvarjalnost, ki so vodeni s pristno željo pomagati. Z zgledom bomo spodbujali drug drugega. To, kar bomo na novo ustvarili je zdravstvena revolucija. V zdravstvenih srečališčih sprejemamo tako tradicionalne kot konvencionalne pristope k zdravljenju, omogočamo prosto izbiro načina skrbi za zdravje, podpiramo medsebojno delitev znanj in izkušenj tako znotraj srečališč, kot tudi med njimi, in se trudimo v smeri najbolj optimalnih rešitev za ohranjanje zdravja in ustreznega izobraževanja.

Zdravstveno srečališče bo izgledalo natančno tako, kot bo posamezna skupnost, ki ga ustvarja, želela. PHA ni instanca, ki bo skupnosti narekovala kaj naj dela in kaj naj ne počne. Tega skupnosti ne moreta narekovati niti politika in velika farmacevtska podjetja. Izbira, kako bo izgledalo vaše zdravstveno srečališče je le na vas in vaših sosedih. PHA skupnosti le ponuja ideje, uporabne smernice, pomoč pri snovanju in pri izpeljevanju zasnovanega.

Vidimo, kaj se dogaja v javnem zdravstvu in vemo, da tudi večina ljudi to vidi. Zato je nujno, da se med nami čim prej vzpostavijo zdravstvena srečališča. V nasprotnem primeru lahko le križem rok čakamo na izid propada in iluzorno pomoč od zunaj. Menimo, da je prišel čas, da stopimo skupaj in začnemo delovati na izgradnji varnostnih medsebojnih mrež. In da skupaj stopimo na pot zdravljenja in notranje rasti.

Vsako zdravstveno srečališče naj bi imelo na voljo nabor zdravnikov / zdravilcev različnih področij. Zavedamo se, da vsaka skupnost tega ne bo zmogla, ampak temu cilju se gotovo lahko vsaj približamo. Omejeni smo le s svojo domišljijo, sposobnostjo in energijo. Ponujamo vam izziv, da sebe zavihtite do višin svojih sanj. Skupaj lahko ustvarimo svoja srečališča in čim dlje bomo hodili po tej poti, več nas bo. Začenjamo nekaj novega in lepega – z ljudmi, za ljudi.

4. Zakaj je pomembno, da ljudje prevzamejo odgovornost za (so)ustvarjanje zdravstvenih srečališč?
Tekom zadnjih nekaj let smo uvideli, da je NHS (sistem javnega zdravstva v Veliki Britaniji) okužen s številnimi pohlepnimi pridobitniki, s korupcijo, z vmešavanjem politike, s kontrolo s strani velikih farmacevtskih podjetij in še z marsičem drugim. Začeli smo se spraševati, kakšno je dejansko stanje v zdravstvu in začeli smo dvomiti vanj. Veliko si nas ne želi več uporabljati NHS. Naše zaupanje je pošlo, razpoke sistema so vsem na vpogled, sistemska skrb za zdravje ljudi je padla pod sprejemljivo mejo.

Veliko nas je, ki ne zaupamo korporacijam, ki ne želimo, da nam življenja usmerjajo velika farmacevtska podjetja in politika in zagotovo ne želimo, da nas silijo v zanikanje avtonomnosti lastnega telesa. V luči občutenja tega pritiska menimo, da je veliko manj možnosti za manipulacijo, ali korupcijo, če delujemo na ravni lokalnih skupnosti. Tisto, kar lahko dosežemo kot majhna skupina ljudi lahko spreminja svet. Zato ne smemo podcenjevati te moči in tega potenciala. V majhnih, povezanih skupnostih lahko rečemo NE tistim, ki nas želijo narediti odvisne in še naprej kontrolirati naša življenja. Lokalna zdravstvena srečališča bodo samo-ustvarjena in med procesom samo-ustvarjanja si bomo povrnili moč upravljanja s svojimi življenji. Spoznali bomo, kaj in koliko lahko dosežemo skupaj in kako si lahko izboljšamo življenje in zdravje brez politike ali zavarovalnic. Vse je odvisno od nas. Ne le da zdravstvena srečališča lahko ustvarimo, moramo jih ustvariti! Nihče od zunaj nas ne bo rešil. In tega niti ne potrebujemo.

5. Zakaj integrativno? Zakaj želimo vključiti tako holistične kot konvencionalne zdravilce/zdravnike?
PHA podpira integrativni pristop k zdravju iz več razlogov:

 • Nekateri ljudje še ne zaupajo holističnim pristopom k zdravljenju. Večinoma jih ne poznajo, so do njih nezaupljivi in se bojijo poskusiti nekaj česar ne poznajo in ne razumejo. Ti ljudje se bodo počutili bistveno bolj varno, če se lahko obrnejo na zdravstvenega svetovalca – zdravnika, da jim svetuje najbolj ustrezen pristop. Veliko bivših zdravnikov splošne prakse se veseli priložnosti, da bi imeli na voljo več časa za pogovor s svojimi bolniki, za vpogled v njihovo celostno zdravstveno sliko in možnost, da jim lahko svetujejo tudi druge ustrezne oblike holističnega zdravljenja.
 • Ponudniki holistične medicine so bili predolgo potisnjeni na stran s strani alopatske medicine, politike in velikih farmacevtskih podjetij. PHA bo pomagala strokovnjakom holistične medicine, da se vključijo v mrežo zdravstvenih srečališč. Sistem primarnega zdravstva, kot si ga zamišljamo, vključuje, poleg konvencionalne (alopatske) medicine, vse tehtne holistične pristope, zato vabimo resne in izkušene ponudnike različnih profilov, da prispevajo svoje bogato znanje in izkušnje v zdravstvenih srečališčih.
 • Ponudniki raznih holističnih vej zdravljenja pogosto s svojim delom obujajo pozabljene ljudske prakse in naravne pristope, ki so jih naši predniki uporabljali in spoštovali. Čas je, da se jih tudi mi spomnimo in jim vrnemo njihovo pravo mesto.
 • Samo zamislite si, kaj vse se lahko zgodi, ko vse te vrste zdravljenj skupaj dobijo priložnost sodelovanja v dobro človeka! Priložnost, da strokovnjaki vseh zdravstvenih panog – konvencionalnih in holističnih – sodelujejo pri zdravljenju človeka, skupaj analizirajo njegovo zdravstveno stanje, se skupaj odločajo za vrstni red in prioritete konkretnih ukrepov, spoštujejo različne pristope zdravljenja … pomislite, kakšen enormen premik proti boljšem svetu ponuja ta priložnost!
 • Ne bomo več nemo opazovali, kako se nadaljuje namerno ustvarjanje delitev in konfliktov med ljudmi. Čas je za združevanje, za enotnost pri začetkih ustvarjanja Novega.

6. Kje začeti?
Rabimo tim. Rabimo pleme.

Naj na tem mestu citiramo nasvet izkušenejšega člana našega tima: “Moj nasvet vsem, ki se lotevajo ustvarjanja novega zdravstvenega srečališča je, da dajo prioriteto medsebojnemu povezovanju, odnosom in iskanju načinov medsebojnega sodelovanja. Naj na začetku ne izgubljajo energije s poskusi oblikovanja idealnega poslovnega modela – še preden sta vsebina in sodelovanje dobila začetni zagon. Družite se, pojdite na skupna kosila, meditirajte skupaj, uživajte v družbi drug drugega. Ker, če se ne počutite dobro v družbi drug drugega, bo izpeljava skupnih projektov zelo težka. Pogovarjajte se med seboj o vrednotah, ki bodo temelj vsake skupinske odločitve. Če vaše delovanje ne bo podprto s temi temeljnimi vrednotami, bo težko, ali nemogoče obstati in vzdržati, ko se bodo pojavile neizogibne ovire in preizkušnje. Naj bodo poslovni modeli fleksibilni, naj obstaja več možnih poti pridobivanja denarja… Če, na primer, (od)kupite kakšen prostor, ga lahko začasno, ali delno oddajate drugim terapevtom…”

Da bomo lahko skrbeli za zdravje ljudi, rabimo prostor. Najti prostor morda ni tako težko, kot se sprva zdi. Veliko poslovnih prostorov je v teh časih praznih, tudi občinski prostori so neizkoriščeni, veliko je najemodajalcev, ki so brez najemnikov… Vse to so priložnosti, ki jih je potrebno preveriti.

Nek drug član našega tima, ki je v svoji okolici uspešno zagnal zdravstveno srečališče nam je dal naslednji nasvet: “Ne bojte se pokazati ljubezen, ljubeznivost in dobro voljo in tudi ne en drugega prositi za ljubezniv in naklonjen odziv. Če ne vprašamo je odgovor venomer “ne”. Presenečeni boste, koliko pomoči lahko prejmete, če prosite zanjo. Družba smatra, da je neprimerno prositi za pomoč, da je to izraz šibkosti… ampak zares ni nič narobe, če vprašamo in prosimo za pomoč. In preden vprašate, se vedno povežite s svojo vero in navdušenjem nad tistim, kar bo nastalo. Ponudite, če je treba, brezplačne seanse/konzultacije, itd. najemodajalcem. Če se dogovarjate s podjetji, ponudite brezplačne skupinske meditacije za zaposlene ali kaj podobnega. Takšen pozitiven pristop skoraj vedno daje pozitivne rezultate.”

Odprta, ljubezniva, fleksibilna in vključujoča drža je bistvenega pomena. In vztrajnost. Nič resnično pomembnega v življenju se ne doseže brez truda. Ko se enkrat povežete s somišljeniki v skupnosti, začnite delati kot tim na naslavljanju posameznikov in krajevnih/občinskih organizacij, ipd. znotraj svoje skupnosti. Naslavljajte jih osebno, preko e-mailov, preko drugih socialnih omrežij, ki omogočajo individualno in skupinsko komunikacijo.

S pomočjo PHA imenika zdravnikov/zdravilcev in s pomočjo naših partnerjev v NR1 (Native Reservation 1) bo PHA podpirala lokalne skupnosti pri povezovanju z drugimi člani skupnosti. NR1 platforma je ustvarjena po zgledu grass-root gibanja – kot prostor, kjer se posamezniki in skupine lahko srečujejo in povezujejo in se njihove ideje medsebojno oplajajo. Kot vse iniciative, se bo tudi NR1 razvijala organsko. NR1 iniciativa nikakor ni do konca izdelan produkt, ampak začetna platforma za zagon v željeni smeri. (https://my.nativereservation.one/)

Medtem, ko teče delo iskanja ustreznih prostorov za dejavnosti, lahko sočasno začnete izdelovati načrt, kako povabiti nove člane, kakšen bo vaš marketing, kaj vse vaše zdravstveno srečališče lahko ponudi skupnosti. Gradite sočasno vizijo ustvarjanja raznih podskupin v srečališču, počasi oblikujte strategije, kako pridobivati sredstva. In če začutite, da se ”zaletavate v zid”, se spomnite, da nimamo druge izbire, kot da nadaljujemo. In da smo zavezani svojemu in skupnemu cilju tudi v najtežjih trenutkih – zato, ker smo v sebi spoznali nujo, da zaščitimo tiste ranljive v skupnosti in da za njih ustvarimo varnostne mreže skrbi za zdravje.

7. Kaj je treba upoštevati, ko iščemo prostor?
Vedno imejmo v mislih obseg skupnosti znotraj katere delujemo in njene potrebe. Upoštevajte tudi to, da vaši sosedje v sosednji skupnosti morda (še) ne bodo imeli na razpolago zdravstvenega srečališča. Razmislite tudi o tem ali bi bilo možno (in do katere mere) ponuditi pomoč tudi sosednji skupnosti. Koliko se lahko “razširite”?

Naštejmo nekaj morda suhoparnih ampak pomembnih podrobnosti:

 • Prostori, ki so dolgo prazni so zelo verjetno potrebni obnove. Če je temu tako, se skušajte z najemodajalcem dogovoriti za začasno nižjo najemnino, v višini vloženih sredstev za obnovo.
 • V mislih imejte, da je potrebno, ali vsaj priporočljivo (če to ni izrecno navedeno v pogodbi), zavarovati najete ali kupljene prostore za primer požara, potresa, naravnih nesreč, itn.
 • Pozanimajte se na občini ali upravni enoti, če se morda vaša organizacija kvalificira kot start-up podjetje in izkoristite vse ugodnosti, ki jih imajo v vaši občini takšna podjetja (zmanjšanje določenih stroškov ali morda subvencionirani enoletni najem poslovnega prostora, itd.).
 • V vsakem primeru se ravnajte po aktualni zakonodaji in občinskih pravnih aktih.

8. Katere vrste pomoči lahko ponuja vaše zdravstveno srečališče?
Obstaja veliko možnosti. Tukaj naštevamo le nekaj naših idej, kot splošni okvir, ki ga v vaši skupnosti lahko spreminjate in/ali razširjate glede na vaše potrebe. Vprašajte se: Kaj člani skupnosti želijo in potrebujejo? Kaj od tega je izvedljivo že v prvi fazi? Kaj lahko ponudite brezplačno kot dodatek plačljivim uslugam strokovnjakov?

Potrebe skupnosti bodo gotovo obsežne. Največ bo potreb po zdravstveni (o)skrbi na primarni ravni, ampak ne smemo pozabiti in podcenjevati izrednega vpliva duševnosti na telesno zdravje. Zato PHA v polni meri spodbuja da zdravstvena srečališča omogočajo srečevanja vseh članov skupnosti brez izjeme. Veliko strokovnjakov je med nami, ki so delali na področju ponovne integracije bivših zapornikov, odvisnikov, travmatiziranih in socialno izoliranih ljudi v skupnost. Bili smo priča izrednim in hitrim izboljšanjem, ki so rezultat ne le strokovnega individualnega dela strokovnjakov s temi ljudmi, ampak do dobre mere tudi zaradi dosežene ponovne sprejetosti teh ljudi – brez sodb in z ljubeznijo – s strani skupnosti. Zato vas prosimo, da omogočite takšna srečališča za vse člane skupnosti. Srečanja se lahko odvijajo tudi posebej za mladostnike, posebej za osamljene in družbeno izolirane ljudi, posebej za tiste, ki jih pesti socialna izoliranost… Zelo pa je pomembno, da obstaja čas in prostor za srečevanja celotne skupnosti: pikniki v naravi, razni krožki pletenja in kvačkanja, umetniški in rokodelski krožki, itd.

Ponudite lahko pomoč in storitve, ki jih nudijo:

 • medicinske sestre/tehniki iz vaše skupnosti,
 • babice/doule iz vaše skupnosti,
 • zdravniki splošne/družinske medicine v obliki zdravstvenih svetovanj,
 • različni terapevti in izvajalci (homeopatija, tradicionalna kitajska medicina, ajurveda, naturopatija, alopatska medicina, psihoterapija, nevrolingvistično programiranje (NLP), tapkanje (EFT), reiki, psihološke svetovalnice, bioenergija, Bownova terapija, različne vrste masaž, itd.). Skupnosti je potrebno ponuditi ponavljajoče predstavitve teh različnih metod, da se ljudje z njimi seznanijo in dobijo občutek za to, kaj jim ponujajo,
 • ponudniki raznih oblik fizičnega gibanja: fitness, atletika (in drugi športi), qi gong, taijiquan, Feldenkrais, plesne terapije, itd.,
 • strokovnjaki za prehrano (nutricisti),
 • enote hitrega medicinskega ukrepanja (reševalci),
 • ponudniki rednih ur joge in meditacije,
 • ponudniki izobraževanja s področja zdravja v namen opolnomočenja soljudi, da delujejo sami na področju preprečevanja bolezni in ohranjanja zdravja in samostojnega reševanja manjših zdravstvenih zapletov (prehladi, površinske rane, ipd.).

9. Ampak, kako do denarja?
Moder človek je enkrat rekel: “Začnite s tistim, kar znate, zmorete in imate ter se od tam pomikajte naprej.” Zganimo se in premaknimo že sedaj in se od tam razvijajmo tako hitro kot zmoremo. Nihče nam ne bo ponudil rešitve na srebrnem pladnju, zato moramo sami poskrbeti za to, da se stvari zgodijo. Nov začetek nam ponuja priložnost, da spoznamo da zmoremo in imamo pravico, da se konstruktivno povezujemo med seboj. In še več: da kot človeštvo to preprosto MORAMO storiti.

V enem izmed naših timov so ugotovili, da bi bilo dobro, da ima skupnost nekaj, čemur lahko damo delovno ime svet za prostovoljno delo. Te svete bi sestavljali ljudje, ki so vešči zagona in začetnega razvijanja projektov in so nam voljni prostovoljno pomagati pri zagonu srečališč, začetnem iskanju virov sredstev, ipd. To je eden izmed predlogov, ki izhaja iz prakse, ni pa nujno, da je to ustrezno za zagon srečališča v vaši skupnosti. Vedno izhajajmo iz svojih danosti.

Obstaja veliko načinov za pridobivanje sredstev: od zbiranja manjših vsot denarja do aktiviranja večjega števila ljudi (t. i. crowdfunding), akcij zbiranja denarja v skupnosti preko manjših donacij, vpeljevanja skromne članarine za člane srečališč, večjih donacij posameznikov in podjetij ter iskanja projektno namenskih sredstev preko raznih razpisov.

Dodaten način pridobivanja denarja (in izvajalcev!) je ponuditi različnim terapevtom souporabo prostorov v lasti/najemu srečališč. Urna najemnina je lahko nekoliko višja od običajne. Ta presežek denarja gre potem v skupno blagajno srečališč. Uporabi se lahko za brezplačne preglede ali terapije tistih, ki si zaradi revščine tega ne morejo privoščiti. Srečališče pa ta pregled izvajalcem plača in dotični izvajalec svoj denar na koncu dobi nazaj.

Pogovarjajte se s svojim lokalnim timom, naj vam prijatelji pomagajo pri akcijah zbiranja denarja, pozanimajte se, kaj so vse možni viri sredstev v vaši lokalni skupnosti. Naj vas ne bo sram vprašati! To kar delamo je namenjeno reševanju življenj in ustvarjanju nove zdravstvene paradigme, ki izhaja iz naravnega življenjskega sloga.

Vsi ponudniki storitev bodo sočasno organsko postali oglaševalci srečališč, ko bodo na družabnih omrežjih, svojih spletnih straneh, itd. vabili ljudi v srečališča.

Vsako področje delovanja srečališč bo privlačilo tiste, ki jih to zanima in med njimi bodo tudi tisti, ki so pripravljeni delati prostovoljno: spletni marketing, vzdrževanje spletnih strani, računovodje, itd.

10. Kaj pa izvajalci?
Srečališča bodo imela celo paleto različnih izvajalcev oziroma ponudnikov uslug. Zakaj je to pomembno?

 •  skupaj smo močnejši, kot izvajalci podpiramo drug drugega in se v svojem delu dopolnjujemo,
 • z večjim naborom metod zdravljenja lahko boljše pomagamo bolnikom in zadovoljimo različne potrebe ljudi v skupnosti,
 • lokalne skupnosti se bodo pozitivno odzvale, če obstaja dobro, zrelo in trdno sodelovanje med zdravniki in kompetentnimi ponudniki različnih komplementarnih terapij,
 • stroški trženja, podpornih storitev in nabave raznih delovnih pripomočkov se lahko občutno zmanjšajo, če jih uporablja več terapevtov/izvajalcev. Tudi zaradi tega bodo imeli izvajalci večji interes, da se vam pridružijo.
  PHA daje velik pomen medsebojni pomoči in skupnemu dosežku, zato bomo na različne načine dostopali do potencialnih terapevtov in jih vabili k sodelovanju. Le tako lahko zares začnemo spreminjati dojemanje skupnosti in celostnega zdravja.

11. Kako ohranjati kontinuiteto delovanja srečališč?

 • Pošiljanje rednih (tedenskih, mesečnih) spletnih novic. V njih skupnosti podelimo novosti o različnih dogajanjih, izobraževanjih, delavnicah, predavanjih in predstavitvah, o spremembah in novih ponudnikih. V njih vedno navedemo tudi aktualno zasedbo izvajalcev. Podatki o različnih metodah in izvajalcih na področju celostnega zdravja (bodisi da gre za preprečevanje bolezni ali za celostno zdravljenje) morajo biti jasni, pregledni in enostavni za uporabo. V novicah naj bo vedno vsaj eno besedilo izobraževalne narave na kakšno od tem preprečevanja bolezni.
 • Povabite vse izvajalce v skupnosti k sodelovanju. Lahko jim ponudite prostor za delovanje ali jim pošiljate paciente ter tako vzpostavljate in ohranjate vezi znotraj srečališč.
 • Ustvarjajte prijateljske vezi z lokalnimi kozmetičarkami, frizerji, fitness klubi, plesnimi šolami, skupinami borilnih veščin, joga skupinami, itd.
 • Zbirajte imena in e-naslove bolnikov (če soglašajo) in jih vključite v bazo prejemnikov rednih e-novic.
 • Ohranjajte redna brezplačna predavanja za vso skupnost na različne teme s področja ohranjanja zdravja.
 • Nepretrgoma izobražujte izvajalce in člane skupnosti – bodisi s programi, ki jih ponuja matično srečališče ali jih pošiljajte na plačljiva izobraževanja zunaj srečališč, ki se plačujejo iz skupne blagajne srečališč.
 • Razmislite o tem, da ljudem omogočite poskusne, pol-urne, brezplačne pogovore/konzultacije, da bi se spoznali z vašim delom in presegli svojo nezaupljivost ali strah do drugih metod celostnega zdravljenja.
 • Bodite transparentni, iskreni, ljubeznivi in brezpogojno ljubeči. Pokažite ljudem, da sami lahko zanesljivo in pozitivno vplivajo na svoje zdravstveno stanje.
 • Ne prenehajte se pogovarjati s člani skupnosti. Vedno znova jim razlagajte kaj počnete in zakaj.

12. Prostovoljci
Prostovoljci so življenjska sila katerekoli uspešne družbene iniciative. PHA je ustvarjena, vodena in še vedno deluje na delu prostovoljcev. Ti izredni ljudje so dragoceni in si zaslužijo vso spoštovanje. Lahko jih podpremo in se jim zahvalimo tudi tako, da jim omogočimo brezplačne usluge znotraj srečališč.

Prostovoljci se, kot vsak od nas, najboljše znajdejo znotraj svojega področja, zato je pomembno, da delajo tisto, kar dobro poznajo, kar jim leži in kar imajo radi. Da bi privabili tako prostovoljce kot paciente moramo biti nujno jasni in transparentni glede našega pogleda na trenutno situacijo v javnem zdravstvu. Ker na tem področju že lep čas ni znakov izboljšanja – celo nasprotno, proces razkrajanja primarnega zdravstva in javnega zdravstva na sploh se le nadaljuje – tvegamo masovno trpljenje obolelih ljudi, ki ne morejo dostopati do zdravnikov. Okoli teh dejstev se je potrebno odprto pogovarjati. Celo tisti med nami, ki so sprejeli redna PCR testiranja in promocijo ter izvajanje cepljenja jasno vidijo kolaps javnega zdravstva na primarni ravni. Pogovarjajte se z njimi. Odprt pogovor je ključen za uspešno sodelovanje.

13. Računalniška podpora
Vsako srečališče naj bi imelo svojo spletno stran, ampak to v začetku ni ključnega pomena. Za začetno promocijo in za vzpostavljanje komunikacije med uporabniki in izvajalci v skupnosti se lahko uporabi spletna stran PHA ali kakšna druga spletna stran.

Priporočamo, da obstaja telefonska linija namenjena izključno naročanju pacientov. Izkoristimo lahko ponudbe operaterjev, ki ponujajo različne ugodnosti v prvem letu naročnine. Alternativno imate lahko sistem spletnega naročanja, čeprav veliko starejših ljudi ne zna uporabljati takšnega načina naročanja. Zato priporočamo obe varianti, tako telefonsko kot spletno naročanje.

Veliko mladih znotraj skupnosti je izrednih strokovnjakov pri delu z računalniki, oblikovanju spletnih strani, iskanju in rabi brezplačnih variant ustvarjanja spletnih strani (Weebly, Yola, itd.). Poiščite jih v svoji skupnosti. V zameno za njihovo delo jim ponudite kakšno delavnico ali terapijo.

14. Enote hitrega (urgentnega) odziva, EHO
Glede na strašljiv porast srčnih infarktov, možganskih kapi in drugih akutnih nevarnih poškodb zdravja po cepljenju s ‘cepivi’ zoper Covid19 menimo, da srečališča morajo stremeti k temu, da razvijejo in ljudem v skupnosti ponudijo tudi to možnost pomoči.

Načrtujemo lastne vire sredstev, s katerimi bi lahko izobraževali člane skupnosti po vsej Veliki Britaniji v prvi pomoči. Sredstva potrebujemo ne le za omenjena izobraževanja, ampak tudi za opremo, ki jo bodo ti izobraženi prostovoljci potrebovali za svoje reševalno delo (defibrilatorji, dihalne maske, ipd.). Delo reševalcev znotraj skupnosti nikakor ne pomeni izključevanja zdravniške pomoči. Prvi klic ob takšnem dogodku mora vedno biti 112. Ampak dobro je imeti na voljo lokalne reševalce, ki pomagajo bolniku do prihoda bolnišničnih reševalcev. Lokalni reševalci lahko nudijo takojšnjo pomoč do prihoda zdravnika tudi pri poškodbah in podobno.

Vsaka skupnost naj se odloči ali želi imeti to opcijo pomoči ali ne, ampak PHA bo podprl in spodbujal vpeljevanje te oblike pomoči v odzivne lokalne skupnosti.

Vir: Dokument je prevod besedila z naslovom Health Hub Blueprint, April 2022, ki je bil objavljen na spletni strani People Health Alliance www.the-pha.org dne 27.11.2022

 

© 2023 Zavod Živi in zdravi. Vse pravice pridržane!
grp
Hvala, ker ste izpolnili obrazec. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.
grp
Vabimo vas k sodelovanju in povezovanju.